Spośród wszystkich opublikowanych w FT w danym roku prac naukowych, Rada Naukowa dokonuje - w drodze głosowania - wyboru „Artykułu roku". Informacja o tak wyróżnionej pracy jest następnie podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Czasopisma, a jej Autor/Autorzy otrzymuje/otrzymują bezpłatny dostęp do drukowanych wersji wszystkich numerów FT z kolejnego roku. Pierwsza edycja konkursu została przeprowadzona w 2014 roku.

Edycja 2022-2023 

 

Edycja 2020-2021

 

Edycja 2019

 

Edycja 2018

 

Edycja 2017

 

Edycja 2016

 

Edycja 2015

 

Edycja 2014

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU UKAZAŁA SIĘ M.IN. W NASTĘPUJĄCYCH PORTALACH:

 

http://www.aktualnosciturystyczne.pl/nowosci-wydawnicze/naukowy-artykul-roku-a

 

http://www.rynek-turystyczny.pl/artykul/20291/zakonczyla-sie-pierwsza-edycja-konkursu-na-najlepszy-artykul-roku-opublikowany-w-folia-turistica.html

 

http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=34420

 

http://www.tur-info.pl/p/ak_id,49712,,nagrody,folia_turistica,artykuly,branza_turystyczna,awf_krakow,,redakcja.html

 

http://e-turystyka-portal.com.pl/news/31/204/Zako%C5%84czy%C5%82a_si%C4%99_pierwsza_edycja_konkursu_na_najlepszy_artyku%C5%82_roku_opublikowany_w_Folia_Turistica.html